Sunday, February 5, 2017

017 ಫೆಬ್ರವರಿಯ ಜನಪದ ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ...ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ 6ನೇ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿಯ ಲೇಖನ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಬಿಡುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲು ವಿನಂತಿ.

No comments:

Post a Comment